मैत्री गाथा

मैत्री धर्म उसमा पनि पलाएर आओस्
अकुसल् चित्त उसको बगाएर जाओस्
मैले जस्तै शुख, शान्ती उसले पनि पाओस्
थोरै बोल्ने धेरै सुन्ने बानी उसमा आओस् ।।

कुसल चित्त उसमा पनि पलाएर आओस्
गरीब,दुखी,असहायले साथ उसको पाओस्
अकुसल सबै कर्म हट्दै उसको जाओस्
कुसल चित्त उत्त्पन्न भै शुख उसले पाओस् ।।

दुई दिनका पाहुना हामी भन्ने थाहा पाओस्
जन्मे पछि मर्नु पर्छ भन्ने ज्ञान आओस्
मंगल् धर्म बुझ्ने चित्त पलाएर आओस्
सुख,पनि छाँया जस्तै पछि-पछि आओस् ।।

मुक्ति दाता छैन कोही भन्ने ज्ञान आओस्
आफ्नो मालिक आफैँ नै हो भन्ने थाहा पाओस्
कर्म बिपाक भोग्नु पर्छ भन्ने चेत आओस्
सबै धर्म अनित्य छ भन्ने ज्ञान पाओस् ।।

मैत्री धर्म उसमा पनि पलाएर आओस्
अकुसल् चित्त उसको बगाएर जाओस्
मैले जस्तै शुख, शान्ति उसले पनि पाओस्
थोरै बोल्ने धेरै सुन्ने बानी उसमा आओस् ।।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री