भूकम्प अतिप्रभावित दश जिल्लाको लगत सङ्कलन सम्पन्न

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री