दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको चयन हुंदै

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री