गजल

तिम्रो लागि यो ज्यान हाजिर छ मर्नु परे मर्ने छु ।

प्रेम सफल पार्न कुनै तपस्या गर्नु परे गर्ने छु ।

जीवनमा उकाली र ओराली दुवै आउने कुरा हुन्

कुनै ठूलो पहाड हिमाल चढेर झर्नु परे झर्ने छु ।

बुझेर, जानेर र चाहेर माया लगाएको हो मैले

सीमाको के कुरा कुनै नदी नाला तर्नु परे तर्ने छु ।

सच्चा प्रेम भन्दा चोखो र अमुल्य के नै हुन्छ र ?

मायाको लागि कुनै बिल भरपाई भर्नु परे भर्ने छु ।

जीवन सिकाई हो सम्बन्धको पाठ धेरै सिकें मैले

तिम्रो नाउँमा माया प्रेमको ज्योति छर्नु परे छर्ने छु ।

लण्डन, बेलायत 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री