बुधबार, वैशाख १ २०७८ | Wed, April 14, 2021
नेपालको समय: १७:०१ | UK Time: 12:16
एनआरएन युकेको नयाँ सदस्यता वितरण तथा नविकरणसम्बन्धी जरुरी सूचना

आदरणीय बेलायतबासी महानुभावहरु,
नमस्कार !!!
एनआरएन यूकेको छैटौं महाअधिवेशनका लागि मतदान गर्न र उम्मेदवार हुनका लागि सदस्यता नविकरण गर्ने र नयाँ सदस्यता लिने अन्तिम मिति ३१ जुलाई, २०१५ साँझ ६ बजेसम्म तोकिएको छ । उक्त मिति पछाडि प्राप्त निवेदनलाई मतदान गर्न र उम्मेदवार हुने अधिकार रहने छैन । तसर्थ बेलायतस्थित सम्पूर्ण एनआरएनहरुलाई समयमै नयाँ सदस्यता र नविकरण गर्नका लागि यसै सूचनामार्फत सादर अनुरोध गर्दछौं।

सदस्यता लिने र नबिकरण गर्ने कार्यविधि

१. नयाँ सदस्यता सम्बन्धि:
क. संस्थाले तोकिएको विवरणसहितको फारम भर्नु पर्ने, एकप्रति फोटो संग्लग्न गर्ने ।
ख. £१० नगद बैंकमा जम्मा, बैंक ट्रान्स्फर अथवा चेकद्वारा भुक्तानी गर्नु पर्ने (एकै परिवारको मात्र एकमुस्ट रकम बुझाउन पाउने, नगद बुझ्ने ब्यब्स्था नभएको) ।
ग. २ वर्षभन्दा बढी सार्क मुलुकबाहेक बिदेशमा बसोवास गरेको र संयुक्त अधिराज्य वेलायतमा पेशा, व्यवसाय वा रोजगारी गरी बसोवास गर्ने कम्तिमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक वा नेपालीमूलको विदेशी नागरिक संघको पंजिकृत सदस्य हुन सक्ने छन् ।
घ. परिचय पत्र र बसोबासको प्रमाण (Proof of ID and Proof of Address) समाबेस गर्नु पर्ने ।
अन्य बिधि कार्यसमितिले तोके अनुसार हुनेछ ।
अन्तिम मिति ३१ जुलाई २०१५, समय : साँझ ६ बजेसम्म (6:00 PM)

२. सदस्यता नबिकरण सम्बन्धि:
क. संस्थाले तोकिएको विवरणसहितको फारम भर्नु पर्ने र पुरानो सदस्यता नम्बर उल्लेख गर्ने ।
ख. £१० नगद जम्मा, बैंक ट्रान्स्फर अथवा चेकद्वारा भुक्तानी गर्नु पर्ने (एकै परिवारको मात्र एकमुस्ट रकम बुझाउन पाउने, नगद बुझ्ने ब्यबस्था नभएको) ।
ग. २ वर्षभन्दा बढी सार्क मुलुक बाहेक बिदेशमा बसोवास गरेको र  संयुक्त अधिराज्य वेलायतमा पेशा, व्यवसाय वा रोजगारी गरी बसोवास गर्ने कम्तिमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक वा नेपालीमूलको विदेशी नागरिक संघको पंजिकृत सदस्य हुन सक्ने छन् ।
घ. बसोबासको प्रमाण (Proof of Address) समाबेस गर्नुपर्ने ।
अन्य बिधि कार्यसमितिले तोकेअनुसार हुनेछ ।
अन्तिम मिति ३१ जुलाई २०१५, समय : साँझ ६ बजेसम्म (6:00 PM)

३. सम्पूर्ण नयाँ तथा नबिकरणको फाराम र विवरण हुलाक / पोस्ट बाट मात्र संकलन एबम बुझिलिने व्यवस्था हुनेछ ।
नोट: अर्को ब्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि हाल कायम रहेको फारम र कार्यविधि अनुसार सदस्यता नबिकरण र निबेदन दिन सकिनेछ । अन्य कुरा गैरआबासिय नेपाली संघ, राष्ट्रिय महाधिबेशन संचालन सम्बन्धि नियमावली २०१३ (२०१५ को संसोधनसहित) ले तोकेअनुसार हुनेछन् ।

४. बैंक विवरण:
BARCLAYS BANK
NRNA UK
Sort code: 20-42-73
Account no.: 43997871

५. पत्राचार गर्ने ठेगाना :
NRNA UK, Equitable House, 10 Woolwich New Road
Woolwich, London SE18 6AB
Mobile:07976260155/ 07950219296
Email:[email protected]
Website:
http://www.nrnuk.org/
प्रार्थी

Mahendra Kandel            R K Tripathi          Arjun Katuwal
President                   General Secretary     Spokesperson
NRNA UK

 

फेसबुक